Det har inte blivit så mycket fiskerapporter eller annat från mig här den senaste tiden. Anledningen till detta är en stor händelse i mitt liv med ett nytt pb av ovanligare slag.

Personbästa lyder 3695 gram och 54 cm. Fisket har förståeligt nog hamnat i skymundan under dessa omvälvande dagar för mig. Napp har fått en helt annan betydelse för mig men jag kunde inte vara lyckligare med att ha fått en liten pigg tjej.