För oss stockholmare så är det svårt att undgå att märka att det är ett litet bygge vid Slussen. Nu presenterar en Stockholms stads fiskevård en glädjande nyhet att det kommer att anläggas en ny fiskvandringsled på denna plats. Det kommer att finnas en fiskräknare installerad som även kommer vara ansluten till en monitor på trottoaren där man kommer kunna se fiskar som passerar under en i realtid. Troligen kommer denna kamera även att vara tillgänglig via webbsida. Kul säger jag!

Läs mer på Facebook om det hela