Filmen Abborre 2.0 berättar om ett fiskevårdsprojekt för abborre som drivits av Länsstyrelsen i Uppsala län. Åtgärder och kunskapssammanställning för starkare bestånd av abborre längs ostkusten.

Projektets huvudsyfte har varit att få abborren att öka på kusten genom att förbättra tillgången på lekområden. Ett antal åtgärder har genomförts och fler kommer att genomföras inom de närmaste åren. Uppföljning av genomförda åtgärder visar på ett mycket lyckat resultat med hög produktion av abborre från restaurerade vattendrag och kustnära sjömiljöer.

Projektet har genomförts i samarbete med bland annat länsstyrelserna i Gävleborg och Kalmar samt Sportfiskarna med finansiering från Havs- och Vattenmyndigheten.

Filmen Abborre 2.0 är inspelad i samarbete med Freewater Pictures.

Huvudpersoner i filmen är Sportfiskarnas Lars Ljunggren och Olof Engstedt samt Daniel Brelin från Länsstyrelsen i Uppsala.