Anders "WolfCreek" Ulvforssen släppte en plastversion av sitt bete "Wolf Tail" tillsammans med CWC tidigare. Nu kommer en mindre version av detta bete, "Wolf Tail Jr". Det har en längd på 16 cm och vikten är 37g för den sjunkande och 33g för den grundgående. Motsvarande siffror för storebror är 23 cm, 120g och 90g. Viktmässigt så är väger Jr en tredjedel av originalet. Perfekt för de som vill skicka iväg tailbeten med lite lättare utrustning.

Dogger har redan börjat sälja detta för 139:-