Foto: katdaned Det har varit på gång ett tag, en gäddfabrik på Värmdö och nu händer det verkligen. Området är hemmesta sjöäng vid hemmesta vägskäl och projektet som heter Hemmesta sjöäng - rekreation för fågel, fisk och människa drog igång på riktigt under 2012.

Under hösten så har man röjt vass och sly. Man har även tagit upp nya diken och det kommer att byggas ett dämme med en fisktrappa för att hålla ett högre vattenstånd längre in på sommaren. Arbetet kommer även gynna fågellivet och det kommer att byggas utsiktsplatser i anslutning till våtmarken.

Fantastiskt att det verkligen händer!

Läs mer hos Sportfiskarna
Läs mer på Värmdö kommuns webbplats