Addicted är namnet på en serie kortfilmer av Wooden Jacks. I det andra avsnittet som heter "Build to catch" så får vi följa den belgiska betesbyggaren Bert Meert under hela processen när han skapar ett bete, från skiss till färdigt bete. Vi får även se när det fångas lite fisk på betet. Vackert filmat och redigerat av Roy Vanstreels. Det första avsnittet som handlar om karplegenden Jo Mebis hittar ni här.

Kolla in Wooden Jacks på Facebook