Sjöfartsverket har dragit igång ett projekt som heter Sjökortslyftet, syftet med projektet är att det ska bli en kvalitetshöjning av sjökorten. Projektet utgår ifrån att alla Östersjöländerna eftersträvar samma referenssystem för vattennivån, för Sveriges del handlar det om RH2000. Det innebär att alla djupangivelser kommer att uppdateras för att bättre eftersträva verkligheten och göra det lättare att tolka sjökorten. Efter projektet så är det bara vattennivån och inte markhöjning som kommer att påverka det angivna djupet. Arbetet kommer att pågå fram till 2020 då det ska vara klart.

– Det är mycket data som ska förändras. Djupkurvorna får standardiserade intervall. Vi börjar i norr och jobbar oss ner längs kusten. I norr kommer strandlinjen att påverkas. Det har hänt mycket med landhöjningen där, säger projektledaren Elisabeth Svensson.

Här går det att se en sjökortsbild från ett område strax söder om Piteå före och efter (till höger) Sjökortslytet. Detaljrikedomen i strandlinjen är högre, och bränningar och övervattenstenar är utmärkta. Djupsiffrorna är även ändrade till den nya referensnivån.

Här går det att se en sjökortsbild från ett område strax söder om Piteå före och efter (till höger) Sjökortslytet. Detaljrikedomen i strandlinjen är högre, och bränningar och övervattenstenar är utmärkta. Djupsiffrorna är även ändrade till den nya referensnivån.

Läs mer om projektet