Nu är det på förslag för fler fredningsområden nere i Blekinge för att skydda gäddorna. Förslaget är att tio nya fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari till 31 maj med undantag för yrkesfiske med licens för ål, det är ju också lite märkligt men en helt annan fråga.

I förslaget finns även en utökad fredningsperiod för befintliga fredningsområden för havsöring i åmynningar. Även ett förbud mot allt fiske efter gädda och abborre i kustområden från Kalmar län ned till Torhamns udde från den 1 april till den 31 maj.

Nya fredningsområden på förslag är dessa:

  1. Valjeviken
  2. Sölvesborgsviken
  3. Byggesviken
  4. Edstorpaviken
  5. Väbyfjorden, Smygen och Vångösund
  6. Inre fjärden
  7. Hjorthammarsviken
  8. Tromtösundaviken
  9. Rosenholmsviken och Lindesnäsviken
  10. Hallarumsviken

Läs hela förslaget hos Länstyrelsen