Nu finns det ett förslag på nya fredningsområden för mellersta ostkusten, det är från Uppsala län i norr till Kalmar län i söder. Det är ett rätt stort förslag då reglerna föreslås gälla i 64 helt nya och 29 uppdaterade områden.

Uppdatering: Nu är beslutet klubbat om detta och beslutet kan man läsa här. Men i det stora hela tror jag att beslutet blev som förslaget nedan.

Underlaget till detta förslag kommer från projektet ReFisk som leds av länstyrelsen i Stockholm. Havs- och vattenmyndigheten har med detta underlag lämnat in förslag på uppdaterade regler. Det har varit på gång med nya områden och uppdateringar men det klubbades aldrig igenom. Nu är reglerna uppdaterade igen med det nya förslaget och man hoppas att få igenom dom så att de börjar gälla från och med 1 mars 2021.

I förslaget utöver de 64 nya fredningsområdena mellan Uppsala län till Kalmar län ingår även detta:

  • Utökat fredningsområde för Kalmarsund och Öland ned till Torhamns udde i Blekinge samt att det utökas att gälla från 1 mars till och med 31 maj.
  • Nuvarande minimimått för gös på 40 cm ökas till 45 cm för alla tillåtna redskap utom handredskap och ryssjor. För fiske med handredskap och ryssjor införs dock istället ett fönsteruttag på 45–60 cm.
  • Från gränsen mellan Blekinge och Kalmar län upp till norra Uppsala län införs en fångstbegränsning på en icke fenklippt öring per dygn vid fiske med handredskap och ryssjor.
  • Den befintliga fångstbegränsningen för gädda på tre gäddor, som idag gäller i Östersjön söder om Östhammars och Tierps kommuner, ändras till högst tre fiskar av den sammantagna fångsten av gös och gädda vid fiske med handredskap och ryssjor.

Fram till den 20 januari har organisationer, och berörda sakägare samt allmänheten möjlighet att tycka till om detta. Mer om det kan man läsa om hos Länstyrelsen.

Du kan även läsa mer om varför detta är ett dåligt förslag på en namninsamling på skrivunder.com om du vill göra det enkelt för dig att skriva under.

Här nedan är samtliga förslag på nya fredningsområden för mellersta ostkusten med karta. Sorterade per län från norr till söder. Att komma ihåg är att de i skrivande stund just är förslag, men de kan alltså vara verklighet redan i vår.

Längst fredningsperiod för gädda och abborre föreslås de södra länen att få, där man i regel vill freda från 1 januari till 15 juni.

Gällande de justerade fredningsområdena så handlar det främst om att göra gränsdragningarna tydligare.

Jag tycker det är positivt att man gör något och fredar områden, jag hoppas att förbuden om de blir verklighet efterlevs. Jag undrar dock hur stor roll detta egentligen har när vi har Östersjön ser ut som den gör med supertrålare, dåliga torskbestånd, färre och mindre strömmingar, ökat antal säl och skarv som söker sig allt längre in. Jag har sett säl på flera av de förslagna områdena och fisket har varit allt långt från bra.

Läs gärna hela förslaget med dokument hos Länstyrelsen

Förslag på nya fredningsområden inom Uppsala län

Hargsån Östhammar kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december.

Mjölkfjärden Östhammar kommun - allt fiske är förbjudet.

Långören Östhammar kommun - allt fiske är förbjudet.

Förslag på fredningsområden inom Stockholms län

Gravamaren Nynäshamns kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Maren (Rassa näs) Nynäshamns kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Rassa vikar Nynäshamns kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni

Toren Haninge kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Norrviken, norra Ornö Haninge kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Bihangsmar Haninge kommun - allt fiske är förbjudet.

Jungfruskär Haninge kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni eller 31 juni (båda datumen förekommer i rapporten).

Orrösundet Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Våmfjärden Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Norrviken, Fågelbrolandet Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet.

Prästmaren/kuggmaren Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Älgkilen Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet.

Hjälmösundet, södra Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Hjälmösundet, norra Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Träsket, Bolviksnäs Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet.

Norrviken norra Gällnö Värmdö kommun - allt fiske är förbjudet.

Gråviken Lidingö kommun - allt fiske är förbjudet.

Ekholmsnässjön Lidingö kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Vaxholm - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Siviken Vaxholm stad - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Kyrkfjärden Vaxholm stad/Österåkers kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Örsö, fladan Österåkers kommun - allt fiske är förbjudet.

Tomtviken, Urö Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Yxlöviken Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Håtöviken Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Öjan Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Eknöviken Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Södersundet Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Idö, norra fladan Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Idö, idöfladan Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Kullboviken Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 juni.

Edeboviken Norrtälje kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 15 juni.

Förslag på fredningsområden inom Södermanlands län

Strandstuguviken Nyköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Kuggviken Nyköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Förslag på fredningsområden inom Östergötlands län

Edsviken Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Torrö Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Långviken Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Kråkviken Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Licknevarpsfjärden Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet.

Österfjärden-Båtsaviken Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Arnöviken Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Bankeböteviken Valdermarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Kyrkviken Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Lillnäsviken Valdemarsviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Missjö Söderköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni på vatten grundare än 3 meterskurvan enligt gällande sjökort.

Yxnö Söderköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Lammskär Söderköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Aspöja Söderköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni på vatten grundare än 3 meterskurvan enligt gällande sjökort.

Mem Söderköping/Norrköping kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Gränsö Norrköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Ramnö- och Utsättersfjärden Norrköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Bråkvix Norrköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Svensksundsviken Norrköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Norrviken, Norrköping Norrköpings kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 juni.

Förslag på fredningsområden inom Kalmar län

Snärjebäcken kalmar kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december.

Timmernabbsviken (Oknebäcken) Mönsterås kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 maj.

Mönsteråsviken Mönsterås kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 maj.

Lervik Mönsterås kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 maj.

Smältevik Oskarhamns kommun - allt fiske är förbjudet t.o.m. 2027.

Döderhultsbäcken Oskarhamns kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december.

Hörtingerumsån Västerviks kommun - allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december.

Läs mer om förslaget hos Länstyrelsen