Sportfiskarnas satsning för att stärka rovfiskbeståndet längs Östersjökusten omfattar nu hela ostkusten tack vare stöd från stiftelsen Baltic Sea 2020. Målet med satsningen är att ett 20-tal storskaliga restaureringsprojekt har initierats för att stärka beståenden av rovfisk som abborre och gädda.

Sportfiskarna har satt upp en egen webbsida för detta projekt där man kan läsa om nyheter och rapporter om de pågående projekten. Där finns även annat läsvärt om kustens ekosystem och fiskevårdsåtgärder som tex hur en "gäddfabrik" fungerar.

Är man intresserad av detta så håller Sportfiskarna seminariet Rovfisk i fokus den 16 november i Stockholm.

Bilden nedan visar några av de pågående restaureringsprojekten. Den är tagen från www.sportfiskarna.se/rovfisk där man kan se var alla projekt finns och vad de innebär.