Här är en härlig film hur man såg på sophantering till sjöss. Man vill ju inte ha massor med sopor som flyter och spolas upp på stränderna, det har man en sund lösning på. Om det inte var bättre förr så var det i alla fall enklare.