Pete Maina som är en stor profil i USA inom sportfisket och då speciellt inom muskiefisket delar då och då med sig av tips om hur man hanterar fisk. I en nyligen släppt video så förklarar han varför man inte ska dra en gädda fram och tillbaka när man återsätter den i vattnet. Det är något som är onaturligt för fiskens syresättning och som många gör fel. Detta gäller även om driver med båten och försöker återutsätta fiske på fel sida. Så kolla på videon och sluta med det!

Kolla in videon här om du inte får upp spelaren nedan