ReFisk är ett projekt vars övergripande målsättning varit att ta fram ett underlag för reviderade fiskeregler längs ostkusten. Detta för att bättra på bestånden. Man provfiskar fredade områden och jämför dom med närliggande icke fredade områden som referens. Man inventerar gäddor, tar prover och journalför dom. Detta projekt påbörjades 2017. Du kan se mer om projektet i denna informationsfilm från Länstyrelsen i Stockholm.

En som varit med och provfiskat dessa områden är Tobias Fränstam som också lagt upp rapporter om dessa på sin egen Youtube-kanal.

Jag själv har ett av dessa områden som ingår i projektet i stockholms mellersta/södra skärgård som mitt hemmavatten. Mina egna högst ovetenskapliga observeringar är att det blivit färre och färre gäddor och de senaste åren har det blivit riktigt dött.

Förra året så fiskade jag en dag norr om mig, det var endast en dag men ändå en extremt tydlig skillnad på fisket där och det hemma hos mig. I vloggarna från Fränstam från årets fiske så visar det på samma sak. Provfisket i de södra delarna av stockholms skärgård gav riktigt dåligt resultat och i delarna norrut betydligt bättre. I vloggen från Östhammar så nämner Fränstam att det fortfarande finns ett bra torskbestånd mellan Sverige och Åland som en möjlig anledning till att det skulle vara bättre där, än så länge. I slutet av videon "Östhammar del 2" så ä det ett intressant samtal och i det säger Fränstam, "det skulle inte förvåna mig om det är lika dåligt här om sex-sju år som det är i södra skärgården". Tråkigt men känns inte helt orealistiskt.

Intressant att se och man hoppas att fler för upp ögonen för denna nedgång. Det har varit debatter om att flytta ut trålningsgränserna och utökad jakt på skarv. Förhoppningsvis sätter man in åtgärder som bromsar utvecklingen så man kan man vända denna negativa trend.