Sportfiskarna släppte en rapport vid namn "Strömmingsfisket i Södra Bottenhavet" som handlar om det storskaliga pelagiska industrifisket efter strömming och hur det stor till med strömmingen i bottenviken.

Detta gjorde man i en livesändning tillsammans med +FishEco, länsfiskekonsulten Henrik C Andersson och den lokala fiskaren Dennis Bergman på den nya restaurangen Bergmans fisk i Norrsundet ovanför Gävle.

Det var intressanta diskussioner under sändningen och Lars Ljungren som är biolog på Sportfiskarna går igenom och bryter ned rapporten.

Några delar som jag tyckte var intressanta och tydliggjorde problemet var följande:

På grafen ovan så kan man se hur mycket det storskaliga industrifisket av strömming har ökat. Det är alltså de större båtarna som Clipperton som trålar pelagiskt och vars fångster skickas till skagen för att bli fiskmjöl, foder till den norska laxindustrin. Man ser att sälens uttag har ökat men i jämförelse är det ingenting. Det känns inte jättekonstigt att sälen letar annan föda som gädda t ex. Det gäller fram till 2018 så vi saknar två år, men min uppfattning är att det inte minskat.

Strömmingen som fångas visar på flera saker, en är att medellängden har minskat. En annan är att strömmingen blir allt tidigare könsmogen, båda dessa saker är enligt Lars Ljunggren tydligen tecken på överfiske.

En följdeffekt av det hårda fisket på strömming som är den dominerande pelagiska fiskarten i Östersjön är att beståndet av storspigg har ökat. Det är primärt de större strömmingarna som är predatorer och när både mängden och storleken på strömmingen minskat så ger det utrymme för spiggen att öka i antal. På 30 år så har storspiggen öka med en faktor på 50. Det är alltså 50 gånger mer storspigg idag än 1990. Det är fler saker som påverkar antalet storspigg men mängden rovfisk är en sak. Det tyder på någon form av obalans i ekosystemet och att det händer stora saker i Östersjön.

Storspiggen är också ett hot mot gädda och abborre då de till större utsträckning än strömmingen lever i de vatten där gädda och abborre leker och äter dess rom och småfisk. De kan snabbt ta över vikar helt vilket i sin tur förstärker övergödningsffekterna.

En bonusfilm om just storspiggen:

Dessa åtgärder vill Sportfiskarna se:

  • Att försiktighetsprincipen implementeras genom ett omedelbart stopp för storskaliga uttag av
    strömming i Sydvästra Bottenhavet.
  • Att ett fredningsområde i inrättas i Södra Bottenhavet. Detta bör vara av samma storlek som det
    geografiska område vi analyserat, och i söder ansluta mot regionala förslag att flytta ut trålgränsen.
  • Detta bör följas upp vetenskapligt för att utvärdera industrifiskets effekter på strömmingsbeståndet och Bottenhavets ekosystem, samt dess möjlighet till återhämtning.
  • En utflyttning av trålgränsen för industrifisket runt hela svenska kusten för att skydda känsliga kustekosystem och för att främja och säkra ett framtida småskaligt hållbart nyttjande av fiskbestånden.
  • En effektivare kontroll och uppföljning av fångster och bifångster i det industriella fisket.

Detta var en kortare summering utifrån mitt perspektiv, men läs gärna rapporten i sin helhet och här hittar du bilagorna till den. Kolla på sändningen i efterhand där man går igenom rapporten och pratar om de olika delarna i den.